زبان دیگه بلدی؟

یکی از همکاران تعریف می کرد:

مشتری تماس گرفته بود و برای کودک خردسال خود سفارشی داده بود. مطلبی گفت متوجه نشدم.
پرسید: ترکی یا انگلیسی بلدی توضیح بدم؟
گفتم: شما همان فارسی هم صحبت می کنید متوجه می شم!
صدایش را آهسته کرد و گفت: آقا این بچه مادرش فوت شده  ... حساسه. این سفارشش رو زودتر بفرستید خیلی ناراحت نشه.

/ 0 نظر / 41 بازدید