با یک هدف یا در مقابل هم ؟

گاهی رقابت هایی که می بینیم بیشتر شبیه رقابت گلادیاتورها در روم باستان است که دو نفر را به جان هم می انداختند تا یکی کشته شود و دیگری که زنده می ماند به عنوان پیروز میدان خارج شود.

با فوتبال که اصلا میانه خوبی ندارم و بیشتر نظرم را شرح نمی دهم که خشم دوستان برانگیخته نشود! اما گمان می برم بعضی وقت ها بازی فوتبال، بیش از آنکه جنبه ورزشی داشته باشد به سان به جان هم افتادن همان دو گلادیاتور می باشد که نمونه بارز آن را می توان در بازی دو تیم شهیر پایتخت نشین دید ... که مربیان درباره همدیگر چقدر محترمانه صحبت می کنند! و بازیکنان چه انسان های با اخلاقی هستند!! و از آن ها با اخلاق تر تماشاگرانشان ... !!! چرا که نیت آن ها به معنای واقعی یک بازی ورزشی با مختصات آن نیست، بلکه به واقع به جان هم می افتند ! در صورتی که هدف باید واقعا انجام یک بازی زیبای ورزشی باشد و تنها عامل برد قدرت بیشتر یک تیم.

در صحنه سیاست نیز از سوی بعضی افراد که خیرخواه مردم نیستند این را مشاهده می کنیم. در واقع چند گروه شدن سیاسی به لحاظ اختلاف فکری در اجرای برنامه ها می باشد،‌ یکی بر اقتصاد دولتی تاکید دارد و دیگری خصوصی، یکی بر اجرای فرهنگ به شیوه ای می اندیشد و دیگری به شیوه دیگر، اما در هر حال خواست همه افراد خدمت به مردم است، هر چند ایده ها و راه های متفاوتی دارند ... اما گاه رقابت ها چنان خشن می شوند که آدمی گمان می برد به جان هم می افتند تا یکی از صحنه به بیرون رود و دیگری باقی بماند .

امیدواریم که همان معدود افرادی که سعی دارند صحنه را به این صورت جلوه دهند از این عرصه خارج شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید