سی و سه سال از رفتن او گذشت

وقتی به موسیقی هایی که در گذشته گوش می کردید فکر می کنید و آن ها را مرور می کنید، می بینید بسیاری موسیقی ها مربوط به مقطع زمانی کوتاهی بوده اند و تمام شده اند و اکنون اکراه دارید از اینکه بعضی از آن ها را دوباره گوش دهید ... اما در این بین، اندک آهنگ هایی هم هستند که قدیمی نمی شوند و همیشه ارزش گوش دادن دارند.

بعضی شخصیت ها نیز اینگونه اند و آن ها که ماندگارند، انگشت شمار. دکتر شریعتی

دکتر شریعتی، از جمله همان انسان های انگشت شمار اثرگذار است که چه نسل هایی که معاصر او بوده اند و پای درس و سخنرانی اش نشسته اند و آن ها که برای خرید کتاب هایش صف می کشیدند، و چه آن ها که حتی پس از رفتن او پای به دنیا گذاشته اند و از او جز چهره ای و صدایی و نوشتاری چیزی ندیدند، اما همگی، غرق در اندیشه ها و نوشتار او شده اند.

امروز، سی و سه سال از رفتن او می گذرد، اما حرف هایش همچنان تازگی دارند، گویی که حرف هایش را نه تنها برای نسل خود، که برای نسل های آینده چنان گفته که همچنان زنده باشند.

روحش شاد

/ 0 نظر / 29 بازدید