نفس های آخر سال

یکی دو روزی بیشتر به پایان سال باقی نمانده ... دو اش هم برای قافیه بود، همان حدود یک روز باقی مانده و 88 نفس های آخرش را می کشد.

یکی از دوستان که در سالی که گذشت غم بزرگی را متحمل شده بود، در اس ام اسی نوشته : صد سال سیاه بر نگردی ای سال ! ... دیگری هم با اینکه اس ام اس نداده، اما چند روز پیش که دیده بودمش، گفت سال نحسی برایش بوده (از دست دادن پدر و مادر به فاصله یک روز در دو نقطه) و کم نبودند آن ها که از سال 88 نالیده اند.

البته سال شادی ها هم بود برای عده ای. از به دنیا آمدن فرزند گرفته تا آشنایی و عقد و عروسی و سفر و هر اتفاق خوشحال کننده ای.

 

خوب یا بد، سال در حال به پایان رسیدن است و هر چه بود گذشت. با نگاهی به آینده و سال دیگر، امیدوارانه زندگی کنیم.

/ 0 نظر / 24 بازدید