انتخابات شورای شهر تهران

ورود به فضای انتخاباتی،حتی اگر شورای شهر باشد که نسبت به سایر انتخابات غیر سیاسی تر و اجرایی تر می نماید، ورود به عرصه ای پر از تنش و آشوب است و بیراه نیست اگر بگوییم کنج عافیت رها کرده ایم!

در انتخابات شورای شهر تهران در قالب ائتلاف «توسعه پایدار تهران» به صحنه رقابت وارد شده ایم؛ اینکه مردم به یک لیست مستقل غیر سیاسی که مبتنی بر «برنامه» تشکیل شده است چقدر اقبال دارند در روز انتخابات مشخص می شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید