به عمل کار بر آید به سخن دانی نیست

خیلی وقت ها خیلی ها دوست دارند کاری انجام شود، اما قدمی بر نمی دارند ...

خیلی وقت ها خیلی ها ادعای خیلی چیزها را دارند، اما در عمل کاری نمی کنند ...

خوب ... اصولا حرف زدن خیلی ساده تر از عمل کردن است ... و اصولا خیلی ها حتی دندان به جگر نمی گیرند که حرف نزنند، چون فکر می کنند از قافله عقب می مانند ... حرف می زنند و اما عمل نمی کنند !

شاید در این مواقع، بهتر باشد خیلی جاها که نمی توانیم کاری را انجام دهیم، حرفی و ادعایی هم درباره آن نداشته باشیم ... حداقل دیگران بدانند حسابی روی ما باز نکنند !

....

این ها را گفتم به خاطر اینکه می بینم این روزها خیلی ها دم از حمایت خاتمی می زنند اما هنگامی که از آن ها می خواهیم کاری در این راستا انجام دهند دست به کاری نمی زنند ... به هر حال زندگی محل آزمایش ما در عرصه های مختلف است ، این هم یک عرصه و یک آزمایش و مثل همیشه تعداد زیادی که در این آزمون رد خواهند شد !

/ 0 نظر / 13 بازدید