سختی کار اقتصاد دانان

روزی جراحی برای تعمیر اتومبیلش آن را به تعمیرگاهی برد.

تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح گفت: من تمام اجزا ماشین را به خوبی می شناسم و موتور و قلب آن را کامل باز می کنم و تعمیر میکنم. در حقیقت من آن را زنده می کنم. حال چطور درامد سالانه ی من یک صدم شماست.

جراح نگاهی به تعمیرکار انداخت و گفت : اگر می خواهی درامدت ۱۰۰برابر شود اینبار سعی کن زمانی که موتور در حال کار است آن را تعمیر کنی !

البته کار یک اقتصاددان به مراتب سخت تر است چراکه بایستی بیماری را جراحی نماید که هم زنده است و هم بی هوش نیست و از خود واکنش نشان می دهد به واقع کار مشکلی است.

/ 2 نظر / 30 بازدید
سرگردان در نت !

سلام ، از آشنايي با شما خوشحالم . هرچند يكمي براي تبريك گفتن دير شده ، ولي اميدوارم عرض تبريك من رو به مناسبت شروع زندگي مشترك با يك فرشته بپذيريد . بعدن بيشتر با هم آشنا ميشيم ! [شوخی]

حمیدرضا

سلام یهو جا خوردم - حرف کوبنده و جالبی زد. [لبخند] خوشحالم که یه نکته به نکاتم افزوده شد