هر جا دوست دارم سیگار می کشم !

شب گذشته در سایت فرندفید بحثی در میان دوستان جریان یافت درباره قانونی که قرار است به تصویب برسد و به موجب آن کشیدن سیگار در پارک ها ممنوع شود. قانونی که پیش از این شامل اماکن مسقف عمومی می شد و اکنون به دلیل مزاحمت هایی که دود سیگار برای کودکان ایجاد می کند و انگیزه ای که ممکن است به واسطه مشاهده سیگار برای آن ها ایجاد شود، پارک ها نیز در زمره اماکن "سیگار ممنوع" قرار خواهند گرفت.

نکته جالب برآشفتن دوستان از این قانون و اعتراض شدید به آن بود، حتی افرادی که سیگاری نبودند ! چرا که به اعتقاد آن ها هر گونه سلب آزادی از افراد جامعه و محدود کردن آن ها اکیدا ممنوع است ! اما به راستی محدوده آزادی کجاست ؟

آیا آزادی به این معناست که برای آسایش و راحتی خود، هر کاری را -حتی اگر موجبات ناراحتی دیگران را فراهم آورد- انجام دهیم ؟ آیا آزادی انسان به معنای رفتار بی و قید و شرط است ؟ قطعا آزادی نیز مانند هر مساله قانونی و اخلاقی دیگر تعریف خاص خود را دارد : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

 این، ماده‌ی اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظف به اجرای آن هستند.

و تعریف مشهور دیگری که از آزادی ارائه می شود : شما تا جایی آزادید که آزادی دیگران را محدود نکنید ... و در ادامه می توان گفت : آزادی گرایی به دنبال از میان برداشتن قانون و قواعد نیست، بلکه مستلزم آن است که قوانین برای همه افراد یکی باشد و هیچ کس بالاتر از قانون نباشد. افراد آزاد هستند تا شیوه زندگی خود را مادامی که به دیگران زیانی نرسانند، انتخاب کنند.

پس با توجه به این تعارف که گمان نمی کنم هیچ فرد منصفی در درست بودن آن ها شک و ایرادی داشته باشد، به این نتیجه می رسیم که ما آزاد نیستیم تا آنجا که دلمان می خواهد به حریم دیگران تجاوز کنیم، و هر نوع رفتاری را به عنوان یک شهروند در جامعه داشته باشیم، و از اینکه برای ما قانونی وضع می کنند که به موجب آن اگرچه محدودیتی پیدا می کنیم اما این محدودیت در راستای احترام به حقوق دیگران است، نباید آزرده خاطر و معترض باشیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید