زندگی؛ عرصه آزمایش

گاهی فکر می کنم آیا ممکن بود که هیچ گونه بدبختی، بیماری مهلک، رنج شدید و ... برای انسان ها نبود و می توانستند به راحتی زندگی کنند ؟ بعد به این نتیجه می رسم که آن وقت فلسفه زندگی چه می شد ؟

زندگی برای تمام ما عرصه آزمایش است،

گاه ما را با مال زیاد آزمایش می کند، و گاهی با نداری،

گاه ما را با سلامتی که داریم می آزماید، و گاه با بیماری،

گاه ما را با رسیدن به هدفمان مورد سنجش قرار می دهد، و گاه با ناکامی.

مهم، این است که در عرصه آزمایش زندگی جا نزنیم، به جای آنکه از وقوع این اتفاقات نا امید شویم، همواره شکرگزار باشیم که بدتر از این ها هم می توانست پیش بیاید و نیامده، و بدانیم که در هر حال ما برای سپری کردن یک آزمایش در این دنیا آمده ایم، پس وقوع حوادث تلخ و ناگوار و کمی ها و کاستی ها، هیچ یک عجیب نیست.

مهم، تنها، نوع برخورد ما با حوادث است.

/ 0 نظر / 6 بازدید