آیا خاتمی همان است ؟

بسیاری پس از مشخص شدن احتمال ورود مهندس میرحسین موسوی به صحنه انتخابات پرسیدند که آیا میرحسین همان مشخصات کاری و برنامه ای دهه شصت خود را دارد یا تغییر کرده است ؟

اینک، همین سوال را درباره خاتمی نیز مطرح می کنند. با این تفاوت که از پایان عملکرد میرحسین نزدیک به بیست سال گذشته و از پایان عملکرد خاتمی چهار سال، اما آیا خاتمی همچنان با شعارها، برنامه ها و حتی نیروهای قبلی در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد ؟

پاسخ به این سوال منفی است. چرا که هم خاتمی خود اظهار داشته که در حال تدوین برنامه های جدید است و هم در حال ترمیم تیم خود می باشد. از سویی بسیار واضح است که خاتمی به پشتوانه تجربه هشت ساله خود، اینکه که مجالی یافته، سعی در بهبود خطاهای گذشته داشته باشد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرده شور

میر حسین موسوی یک حقه ی تبلیغاتیست...مگه نه؟