فرصت هایی که از دست می روند

امروز در جلسه ای بودیم و از فرصتی صحبت شد که بسیاری به دنبال آن هستند اما چون اطلاعی از آن ندارند زحماتی که برای ساختن آن فرصت شده به باد می رود و آخرش هم هیچ !

در بسیاری دیگر از موارد هم دیده ام فرصت هایی وجود داشته اند و به دلایل زیادی مثل بی اطلاعی افراد، تنبلی آن ها در استفاده از فرصت، قدر فرصت را ندانستن و بسیاری موارد دیگر از دست می روند.

به هر حال یکی از راه های کاهش فرصت سوزی ها، اطلاع رسانی مناسب است و اینکه همه از این فرصت ها اطلاع یابند، به خصوص در این زمان که عمدتا افراد به اینترنت دسترسی دارند و ارتباطات بسیار تسهیل شده است.

هر چند،
بزرگترین مشکل ما،
این است که قدر فرصت های ساخته شده توسط دیگران را نمی دانیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید