فرهنگ پیشگیری

اصولا دست روی دست می گذاریم تا مریض شویم، بعد با تحمل درد و هزینه و صرف زمان به فکر درمان آن می افتیم (البته گاهی این مرحله را نیز با بی خیالی یا امید آنکه خودش خوب می شود! سپری می کنیم و آن وقت یک فاجعه را باید درمان کنیم!!)

اصولا ورشکست یا بی پول می شویم، بعد به این فکر می کنیم که باید پولی جمع کنیم چون دیگر پول نداریم !

اصولا همه کارها را دقیقه آخر انجام می دهیم، و همیشه تحت اعتراض دیگران قرار می گیریم، چرا که کاری که قرار است دقیقه آخر انجام شود معمولا دیرتر از موعدی که باید انجام می گرفت تمام می شود، و با کیفیت پائین تر !

چرا سعی نمی کنیم از خود بیشتر مراقبت کنیم ؟

چرا سعی نمی کنیم کمی دیدگاه اقتصادی قوی تری داشته باشیم ؟

چرا دوست داریم همیشه با استرس کارها را در آخرین لحظات انجام دهیم ؟

... اصولا فرهنگ پیشگیری و پیش نگری خوب است، اگر داشته باشیم ... اصولا فرهنگ چیزی خوبی است ... البته فرهنگ درست !

/ 1 نظر / 8 بازدید
R

bravo, C'est interessant آفرين. جالب بود.