عقل یا احساس ؛ کدام یک ؟

در طول تاریخ همواره بحثی در مورد تضاد بین عقل و احساس به خصوص در زمان تصمیم گیری وجود داشته. اینکه تصمیم گیری باید بر اساس عقل باشد یا احساس یا هر دو ؟ و اگر هر دو هر کدام چه سهمی دارند ؟

 "ماکس پلانگ می گوید هر گاه که علم شکست می خورد، یک نظریه علمی غلط از آبدر می آید غریو شادی و پیروزی از جان مردم بر می خیزد! موفقیت عقل هیچگاهشورانگیز نیست. آدمی دوست دارد که شاهد پیروزی اشراق (intuition) بر منطقباشد. علم خوار و احساس پیروزمند و سرافراز گردد. علم به ما قدرت می بخشدو احساس، زندگی ... (دکتر شریعتی، هبوط، ص 130)"

 حال اینکه این یک کشش درونی در وجود انسان هاست که اصولا به طرف احساسات بیشتر تمایل دارن تا عقل، یا اینکه از نظر فرهنگی اینطوری شدن، جای بحث داره.

 از طرف دیگه، این اختلاف همیشه وجود داشته که آیا تصمیم گیری زنان بر اساس احساس و مردان بر اساس عقل است ؟

 "خداوند نظام خلقت را بدون هیچ نقص وعیب آفریده و به انسان ها عقل و شعور و حس عطا کرده، همین طور هم در زن ومرد مشترکا عقل و احساس را قرار داده با این تفاوت که در مرد قوه تعقل ودر زن قوه حس و ادراک حسی را رجحان بخشیده و این به دلیل هماهنگی و نظمبیشتر و پر کردن نقاط خالی به وسیله یکدیگر است.

ولی عامه مردم بدون شناخت و توجه بهحقیقت زن، زن را موجودی احساساتی و مرد را عاقل تلقی کرده، سعی دارند ایندو قوه خدادادی را به نفع مرد و به ضعف زن جلوه دهند. (روزنامه مردمسالاری، 6 تیر 1387، ارتباط صحیح زن و مرد در گرو شناخت صحیح عقل و احساس طرفین) "

 به هر حال هر چند از نظر قانون طبیعی، این به عنوان یک اصل وجود داره که در وجود زن شور احساسات بیشتر باشه و در وجود مرد مقدار منطق، اما گاهی می بینیم که مساله خیلی شور می شه. در مواردی که عقل گرایی خیلی زیاد شده و احساسات هیچ تاثیری داده نمی شه، فرد بیشتر به سمت منفعت گرایی می ره و شاید تا میزانی انسانیت در تصمیم گیری کم بشه، و وقتی احساسات غلبه می کنه، سبب بروز اشتباهات زیادی در تصمیم گیری ها می شه.

/ 2 نظر / 96 بازدید
babak

جالب بود...

سارا

واقعا عالی بود کاملا موافقم خدارو شکر که یه سایت خوب بود تحیقیقم جور شده خیلی ممنون