گذشت و بزرگواری

برگزاری هر دوره آموزشی برایمان خاطرات زیادی به همراه دارد که بعضی از آنها تا سال های سال در خاطرمان می ماند.

در هر دوره آموزشی (چه کوتاه مدت 4 یا 8 ساعته و چه میان مدت 50 ساعته) گرفتن بازخورد از فراگیران از اصول کارمان است ... انتقادها ما را به مسیر درست هدایت می کند و تشویق ها امیدوارترمان می کند به ادامه راه.

دوره آموزشی کارآفرینی دانشجویان پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران پس از 6 هفته (هر پنجشنبه به مدت 8 ساعت) تمام شد و حدود هفتاد فرم نظرسنجی یکی از دستاوردهای گرانبهای این دوره بود.

در هر فرم نظرسنجی مدرسان دوره، برای هر مدرس 6 سوال گزینه ای پرسیده شده (با گزینه های عالی، خوب، متوسط، نامطلوب و ضعیف) و یک سوال تشریحی (نظر شما درباره مدرس).

در یکی از فرم ها، فقط یک نظر تشریحی نوشته شده بود و آن هم برای من:
"استاد یک جلسه منو ضایع کردید، خورد تو ذوقم"

فرم را در همان روز دیده بودم و در اختتامیه دوره هم با مطرح کردن این نظر عذرخواهی کردم از اینکه اگر چنین رفتاری یا هر برخورد دیگری داشتم که سبب رنجش خاطر دانشجویان گردیده بود. اما نکته جالب این فرم آن بود که در نظرسنجی گزینه ای برای سایر مدرسان دوره گزینه های عالی، خوب و متوسط علامت زده شده بود، برای من همه را عالی زده بود!

نمی خواستم با نقل این خاطره بگویم خوب هستم یا نیستم ... فقط می خواستم بگویم دانشجویی در کلاسی بود که تنها نظر تشریحی که درباره مدرسان داشت را ضایع شدن و تو ذوق خوردن نوشته بود، اما همان مدرس را عالی ارزیابی کرده بود، فارغ از برخوردی که با خودش داشت.

فقط دو کلمه: گذشت و بزرگواری.

/ 1 نظر / 150 بازدید
setare

vebloge jalebiye.movafagh bashido nevisande