مرور 87 - پرونده اول :جشنواره ملی حرکت

پیشنهاد برگزاری از سوی افشین متقی مدیر امور انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم مطرح شد و قرار بر آن شد تا این جشنواره همکاری مشترکی میان دانشگاه تهران و وزارت علوم باشد. متقی دبیر جشنواره و من به عنوان دبیر اجرایی ایفای نقش کنیم و همچنین دفتر انجمن علمی دانشکده مدیریت به عنوان دبیرخانه جشنواره قرار گیرد.

به هر حال دلایلی باعث شد تا پس از افزایش فشار کار و در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری جشنواره مانده بود از سمت دبیر اجرایی استعفا دهم و رحمت الله سلیمانی فارسانی جای مرا بگیرد.

اگرچه به خود جشنواره نیز نقدهای فراوانی داشتم، اما اگر بخواهم منصفانه نگاه کنم، برگزاری این جشنواره از برگزار نشدن آن بهتر بود و درایت دبیر جشنواره و تلاش او در برگزاری جشنواره حرکت قابل تحسین است ... و جشنواره دوم نیز قطعا بهتر از اولی خواهد شد !

/ 1 نظر / 31 بازدید