سال مدیران

امروز در روزنامه دنیای اقتصاد مطلب جالبی نوشته بود و عنوان کرده بود اگر سال گذشته را سال سیاستمداران بدانیم، امسال را با توجه به شرایط خاص اقتصادی و بحران های احتمالی که پیش روی بنگاه های دولتی و خصوصی است، باید سال مدیران توصیف کنیم.

بدیهی است که هر چه نقش مدیران و تصمیم گیری آن ها در یک جامعه بیشتر باشد، می توان نسبت به روندهای آینده و آسیب پذیری هر چه کمتر مجموعه امید بیشتری داشت.

در این بین ذکر نکته ای خالی از اهمیت نیست که در بسیاری از مشاغل حرفه ای از جمله پزشکان، مهندسان، وکلا و بسیاری دیگر شامل تشکیل تشکل هایی با نام جامعه، کانون و ... هستیم، اما متاسفانه فقدان چنین تشکیلاتی در میان مدیران به چشم می خورد، به خصوص آنکه علم و فن مدیریت بسیار نیازمند هم اندیشی و ارتباط مدیران برای تصمیم گیری های بهتر است.

/ 0 نظر / 23 بازدید