خاتمی ! من هم از دست تو شاکی ام !!!

این روزها همه از دست خاتمی شاکی هستند ، شما چطور ؟

راستش را بخواهید من از رفتن خاتمی شاکی نشدم ... هر چند خیلی بیشتر از کسانی که داعیه دار کار کردن برای خاتمی و طلب کار او هستند زمان و انرژی گذاشتم، اما دلایل رفتن خاتمی را می دانم ... و به او برای این کار حق می دهم.

اما من هم از دست او شاکی هستم ! چرا که بر خلاف وعده ای که داد، تنها به ذکر نام مهندس موسوی در نامه انصراف خود و نامه بعد از آن اشاره کرد و آنطور که می گفت نه حمایت عملی انجام داد و نه حتی توانست هواداران خود را به سوی موسوی ببرد.

البته از دو ماه پیش قرار بر آن بود که برای یک هفته به استرالیا سفر کند و این روزها هم به هر حال تعطیلات نوروزی است ... اما امیدوارم پس از این تعطیلات آنطور که قول داده بود به قول خود عمل کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید