و اینک 27

روزها می گذرند و خرداد پر از حادثه می آید و در نیمه آن ...

15 خرداد 1391 به بیست و هفت سال می رسم و وارد سال دیگری از زندگی می شوم

و البته به قول آن دوستمان نفهمیدیم:

در روز تولدمان یک سال از زندگی مان کم می شود یا به آن اضافه شده است ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید