آخرین هفته سال

به آخرین ها رسیدیم !

خیلی وقت است که که در آخرین ماه سال قرار داریم

و از فردا، در آخرین هفته سال قرار می گیریم ... و هر روزی، آخرین روز سال به حساب می آید ... و بعد از این آخرین ها، به سراغ اولین ها می رویم.

این روزها چه می کنید ؟

درگیر خانه تکانی هستید یا خرید عید ؟

در گیر بستن حساب ها هستید و گرفتن طلب ها و دادن بدهی ها ؟

درگیر اتمام پروژه هایی هستید که باید در این سال تمام شوند ؟

نکند آنقدر درگیر باشید که یادتان برود سال نو در حال آمدن است و باید برای آن آماده شد ! ... استقبال از سال نو، فقط خرید کفش و لباس و خانه تکانی و گردگیری و دریافت و پرداخت و ... نیست،

استقبال از سال نو یعنی همچون کسی باشیم که خستگی روزانه خود را با خوابی از تن به در می کند و شاداب و سرحال آماده روز دیگر می شود ...

آماده ایم ؟

/ 0 نظر / 6 بازدید