ما و مسئولیت سنگین مان در کنار دولت

مردم ایران روز 24 خرداد بخشی از مسئولیت خود را با حضور پای صندوق های رای انجام دادند و نتیجه انتخابات نشان داد که اراده ملی به سوی تشکیل دولت تدبیر و امید است، اما این پایان مسئولیت مان نیست.

به یاد داشته باشیم کشور ما اینک در شرایط سختی قرار دارد و اگرچه نتیجه انتخابات فضای داخلی و بین المللی را بسیار امیدبخش ساخته است، اما فراموش نکنیم برای گذر از شرایط فعلی، نیاز به اراده ملی و همراهی مردم به صورت مستمر وجود دارد.

اینک همچنان که مسئولیت خطیری بر عهده رئیس جمهور منتخب است، مسئولیتی سنگین تر متوجه تمامی مردم ایران قرار دارد و آن هم همراهی با دولت جدید برای رسیدن به اهداف و برنامه هایش می باشد، چرا که رئیس جمهور منتخب مردم هر قدر هم توانمند و متکی به برنامه های کامل و تیم متخصص قوی باشد، باز هم برای پیشبرد اهداف خود نیاز به حمایت جدی مردمی خواهد داشت.

برای روشن تر شدن چگونگی مشارکت مردم و همراهی شان با دولت مثال هایی در چند بخش ذکر می شود:

دولت در عرصه اقتصادی سیاست های مناسب پولی و مالی در جهت تقویت ارزش پول ملی، حمایت از بخش صنعتی، جلوگیری از واردات بی رویه و ...  را پیش خواهد گرفت، اما همراهی مردم در جهت حمایت از تولیدات داخلی، افزایش بهره وری کارکنان در بخش های خصوصی و دولتی (که خود مردم هستند)، پرهیز از عملیات اقتصادی غیرمولد و سفته بازی و در عوض سوق سرمایه های سرگردان در دست مردم در بازارهایی که می تواند منجر به تقویت اقتصاد شود، از جمله فعالیت های اثرگذاری است که می تواند توسط تمامی افراد جامعه انجام شده تا در کنار اقدامات دولت، در بهبود هر چه سریعتر وضعیت اقتصادی اثرگذار باشد.

دولت در عرصه بین المللی سیاست تنش زدایی را پیش خواهد گرفت و سعی در حل مناقشات بین المللی و کاهش سطح تحریم ها خواهد داشت، اما نقش ایرانیان خارج از کشور در تقویت وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان کاتالیزوری در این راستا عمل نماید و جامعه بین المللی متوجه حمایت همه جانبه مردم ایران از کشورشان شود.

دولت در عرصه فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی خاصی در جهت پیشبرد ارتقا سطح جامعه خواهد داشت و در کنار آن لازم است تا قشر فرهیخته جامعه (اعم از استادان دانشگاه، دانشجویان، هنرمندان، افراد سرشناس و ...) به عنوان سفیران فرهنگی از یک سو و خانواده ها به عنوان بدنه جامعه از سوی دیگر در اجرای مناسب برنامه ها نقش یاری رسان داشته باشند.

به یاد داشته باشیم دولت تدبیر و امید برای حل مسائل اصلی کشور نیاز به تمرکز و تلاش بسیار دارد و به همین خاطر، لازم است تا حداقل در ماه های اول کار این دولت، به جای فشار آوردن به دولت با بیان انتظارت خود، نسبت به همراهی دولت اقدام کنیم و یاری رسان آن بوده تا بیش از پیش شاهد رشد و توسعه میهن خود باشیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید