محاسبه روزهای کاری سال جاری

اصولا برای برنامه ریزی صحیح، لازم است تا نخست اطلاعات کاملی در آن باره داشته باشیم. برای برنامه ریزی کاری هم درباره سالی که پیش روی ما قرار دارد، نخست باید ببینیم چند روز کاری وجود دارد.

البته اصلا تمایلی نداشته و ندارم که ۵ شنبه ها را در این محاسبات تعطیل به حساب آورم، اما چه می شود کرد که عمده سازمان های دولتی و بخش قابل توجهی از شرکت های خصوصی در این روز هم تعطیل هستند و عملا نمی توان برنامه ریزی کاری در آن رابطه به عمل آورد. (روز ٢٨ اسفند هم شنبه است که عملا آن هم در محاسبات نمی توان به حساب آورد)

روزهای فعال کاری به تفکیک ماه :

فروردین :‌ ١٩ روز ... اردیبهشت : ٢٠ روز ... خرداد : ٢٢ روز
تیر : ٢٠ روز ......... مرداد :‌ ٢١ روز ........ شهریور : ٢٢ روز
مهر : ١٩ روز ....... آبان : ٢١ روز .......... آذر : ٢١ روز
دی : ٢١ روز ....... بهمن : ١٩ روز ......... اسفند :‌ ١٨ روز

مجموعا : ٢۴٣ روز

البته این به آن معنا نیست که تنها معادل دو سوم روزهای سال را می شود به کار مشغول بود. به هر حال هنگامی که وضعیت چنین است، از سایر روزها علاوه بر استراحت و تفریح، می توان برای برنامه ریزی و بازنگری در کارهای انجام شده (که نقش مهمی در بهبود روند ایفا می کند و معمولا از آن غافلیم) یا رسیدگی به کارهای معوقه نیز بهره برد.

/ 0 نظر / 286 بازدید