وصیت نامه

اگه ممکن بود برات، از اونی که داری به بقیه هم بده ... جای دوری نمی ره

دوست دارم که هر موقع خواستی عروسی کنی، ساده باشه ... پر خرجش نکنی ... خدا رو خوش نمیاد

قول بده کارامون رو تمومشون کنی ... حداقل کاری ازمون مونده باشه

خواهش می کنم فقط واسم یه مراسم ختم بگیری ... راضی نیستم کسی به خاطر من چند بار تو زحمت بیفته ... چیزی هم که می خواستید خرج کنید بدید به یکی که محتاج تره

اگه شد گاهی هم یاد من کن ... اونجا غریبم و دستم از دنیا کوتاه

....

به اطرافیانم،
به دوستم،
به همکارم،
به بازمانده ام،
و به تمام بازماندگانم

/ 2 نظر / 5 بازدید
هادی

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من این حرف معما نه تو خوانی و نه من پس از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من خوبه که هر از چند گاهی به فکر روزی که دستمون از دنیا کوتاه میشه بیفتیم روزی که هیچ یک از چیزهایی رو که در این دنیا جمع کردیم رو با خودمون نمی بریم .

عاطفه خانوم

[ناراحت] بد بد بد [ناراحت] تو نمی تونی حرف خوب بزنی؟