دو راهی با یک مقصد

این روزها زمزمه آمدن موسوی بیشتر شده و امکان آمدن (و البته ماندن) او قوی تر. تفاوتی نمی کند که خاتمی در صحنه باشد یا موسوی، هر دو راه به یک مقصد ختم می شود و آن هم اداره قوه مجریه بر اساس قانون و گفتمان اصلاح طلبی است. اصلاح طلبی که اصول نظام را نیز می پذیرد و به ارزش ها پایبند است، اما در عین حال نیاز به انجام اصلاحاتی نیز می بیند.

به همین خاطر، نه تنها از آمدن مهندس میرحسین موسوی به صحنه انتخابات نگران نیستیم، بلکه از حضور هر دو این چهره های قدر در صحنه انتخابات دلگرم تر شده ایم.

خاتمی را تنها نخواهیم گذاشت ... موسوی هم همین طور !

/ 0 نظر / 6 بازدید