سلام !!! سال نو مبارک

پست دیروز به علت آشفته شدن برنامه به یک باره ارسال شد و فرصت تصحیح و تکمیل آن را نداشتم ... به هر حال گاهی پیش می آید !

با اینک دو روز بیشتر از آغاز سال 88 نمی گذرد اما احساس می کنم روزهای زیادی از آن گذشته ! (شاید یک علت آن این باشد که در واقع از سی اسفند شروع کردیم و یک روز به سال 88 از آن طرف اضافه شد !) ... به هر حال حساب و کتاب نداریم دیگر ! یک موقع یک سال می گذرد و می گوئیم انگار همین دیروز بود، یک موقع هم یکی دو روز می گذرد و احساس می کنیم یکی دو هفته بود !

البته شاید دلیل دیگر آن آغاز فعالیت های جدید و ادامه فعالیت های سال پیش در همین روزهای اول سال بود !

به هر حال "سلام ! سال نو مبارک" تا حداقل دو سه هفته دیگر بر سر زبانمان جاری خواهد بود ! هر کسی را در سال جدید برای اولین بار می بینیم حسب رسم به او سال نو را تبریک می گوئیم، اگرچه از این سال نو یک ماهی هم گذشته باشد !

استادی داشتیم که درباره واژه "مبارک" توضیحات مبسوطی ارائه کرد. مهر سال 86 جلسه اول کلاس "اخلاق اسلامی" بود و مصادف شده بود با ماه رمضان و استاد بعد از اینکه این ماه را تبریک گفت به کالبد شکافی واژه تبریک و مبارک پرداخت و خلاصه تا انتهای آن جلسه بحث همین بود ! ... می گفت مبارک از مشتق های کلمه برکت است و وقتی به کسی تبریک یا مبارک باد می گوئیم به این معناست که برای او و زندگی اش خواهان برکت هستیم ... و این برکت تنها برای مال نیست، برای زمان و ... نیز مصداق دارد.

... گاهی احساس می کنم زمان برایم برکت خود را از دست داده و گاه بیهوده می گذرد. امیدوارم یکی از تفاوت های امسال با سال گذشته برکت داشتن زمانش شود.

/ 1 نظر / 11 بازدید
صندوقک

سلام سال نو مبارک امیدوارم امسال سال بسیار خوب و ژر از موفقیتی را در پیش داشته باشید.