نوشابه ؟ هرگز !

سال های اخیر درباره مضرات نوشابه بسیار خوانده ام و مصرفش را کمتر کرده بودم تا حدود یک سال پیش که تصمیم گرفتم مصرفش را به صفر برسانم؛ حتی در جایی که هیچ نوشیدنی دیگری وجود نداشت !

دلیل آن:

در فقه نوشیدن شراب و انواع مشروبات الکلی دارای حرمت است، مستند به اینکه در قرآن آمده «درباره شراب و قمار از تو می پرسند بگو در آن دو زیانی بزرگ و سودهایى براى مردم است و[لى] زیانشان از سودشان بزرگتر است» (سوره بقره، آیه 219)

اما درباره نوشابه، از مجموع آنچه دیده و خوانده و شنیده و جستجو کرده ام، تنها به این رسیده ام که در آن «زیان» خالص است و هیچ فایده ای (البته به جز مواردی که کاربرد یک اسید قوی برای شستشوی های خاص را دارد) در آن وجود ندارد.

از مجموع این دو گزاره، اگر برای شراب عنوان شده سود و زیانی در آن وجود دارد اما به علت زیان بیشتر آن، نوشیدن آن منع شده است، در رابطه با نوشیدن نوشابه که تنها در آن زیان وجود دارد، چه حکمی واقع است؟

/ 1 نظر / 31 بازدید
m

نكته جالبي است كه آقايان علما مي بايست به آن توجه كنند.