آنچه ما می توانیم

بعضی می گویند خاتمی برای چه می خواهد بیاید ؟ مگر هشت سال رئیس جمهور نبود ؟

دیگران می گویند او نمی تواند کاری کند

بعضی می گویند ما او را دوست داریم، بهتر بود در این شرایط نمی آمد

عده ای به سمت کاندیدای دیگری رفته اند و خلاصه ... خاتمی تنهاست !

آنچه در توان ما بود، ایجاد پایگاهی با عنوان هواداران خاتمی است. از دوستان نیز انتظار داریم آنچه در توان دارند انجام دهند، چه در راستای تقویت این سایت، چه هر کار دیگری.

/ 5 نظر / 3 بازدید
مینا

به نظرم درست نیست از خاتمی بت بسازیم! یا ذکر مصیبت خوانی براش راه بیندازیم ... خاتمی یکی است مثل بقیه! و مثل بقیه وارد این رقابت شده. اینکه پیروز بشه یا نه به تواناییهای خودش بر میگرده

فرزانه

امیدوارم اوضاع از این بهتر بشه.چه با موسوی چه خاتمی چه ... فقط امیدوارم اوضاع بهتر بشه

مینا

اطلاع رسانی خوبه. چه از طریق رسانه چه غیر اون. اما من با مظلوم نمایی مشکل دارم! بیاین و مشکل من رو حل کنید [چشمک]

مرده شور

هرآنچه از دستم برآید انجام میدهم.نه برای خاتمی بل برای ایران