سال جدید پر ماجرا

سال ٨٩ شامل ٣۶۵ روز آغاز شد و اینک مائیم و آنچه برای این سال در نظر گرفته ایم.

سال گذشته که ... درباره آن دیگر صحبت نکنم بهتر است ! به هر حال برای امسال برنامه های زیادی در دست اقدام دارم که از آن جمله مسائل درسی شامل پاس کردن واحدهای باقی مانده درسی!، انجام پایان نامه، آزمون تافل؛ مسائل کاری شامل کارها و مشتریان و تفاهم نامه های جدید و گسترش فعالیت ها؛ و مسائل زندگی هم در جای خود.

به هر جهت سال ٨٩ سال پر ماجرا و پر ترافیکی خواهد بود و تدبیر ویژه ای می طلبد تا بتوانم به تمام اهداف و اولویت ها برسم.

/ 0 نظر / 25 بازدید