شکرگزاری دیگران

... با مرد معلولی که برای افطار در امامزاده ای رفته بود مصاحبه می کردند و همسرش هم معلول بود و سه فرزند داشتند. قدری از سختی های زندگی در آن وضعیت گفت ... نه برای گلایه و شکایت بلکه برای آنکه ما قدری به خود بیاییم.

از همه تکاندهنده تر وقتی مصاحبه کننده پرسید از زندگی خود راضی هستی ؟ گفت "شکر. بالاخره هستیم ... وقتی هر روز می رم سرکار همین که بقیه منو می بینن و می گن خدا رو شکر که ما سلامتی داریم ... اینکه باعث می شم تا بقیه شکرگزاری کنن واسم ارزش داره."

...

گاهی باید خیلی احساس شرم کنیم.

/ 0 نظر / 31 بازدید