فقط یک ذره هزینه + مدیریت !

امروز برای دیدن نمرات به دانشگاه رفتم ... پس از نیم ساعتی چرخ زدن در حیاط و نگاه کردن پوشه های نمرات و مراجعه به روابط عمومی و ... ! سرانجام مطمئن شدم که اثری از نمرات رشته مدیریت اجرایی وجود ندارد ! هر چند پیش از مطمئن شدن تمامی کارمندان برای اقامه نماز و صرف ناهار تعطیل کردند و چیزی حدود صد - صد و پنجاه نفر دانشجو سرگردان ماندند !

به ساختمان روبرویی مراجعه کردم و نیم ساعتی پشت در بسته اتاق آموزش نشستم تا کارشناس ما نیز از نماز و ناهار بازگردد ... در کنار من هم ده پانزده نفری در همان کریدور منتظر باز شدن در اتاق ها بودند. بعضی از شهرستان ها آمده بودند و دیگران هم از نقاط دور و نزدیک تهران ... و من با خود فکر می کردم که آیا ممکن است روزی در اتاق خود راحت بنشینم و ناهار بخورم در حالی که این همه آدم از راه دور آمده اند و کارشان همه شان روی هم را می توان در یک ربع راه انداخت !

البته من منکر این نمی شوم که باید نماز را سر وقت خواند و برای ادامه کار نیز انرژی بدن باید تامین گردد، اما گمان می کنم (فقط گمان می کنم و نظر شخصی من این است) که در هر حال راه انداختن کار مردم بسیار مهمتر است.

ایده جدیدی ندارم، این کار را سه سال پیش در دانشکده مدیریت با جمعیت 1200 نفر انجام دادیم، و نمراتی را که اعلام می شد پیش از نهایی شدن اسکن می کردیم و بر روی سایت انجمن علمی می گذاشتیم تا دانشجویان برای دیدن نمراتشان روزانه مراجعه نکنند ...

حال شاید در این ابر دانشگاه فعلی انجمن علمی فعال و نیروهای دانشجویی نباشند که حاضر باشند برای رفاه حال هم دانشگاهی های خود این کار را انجام دهند، اما گمان هم نمی کنم اسکن کردن نهایتا هزار صفحه لیست نمرات و قرار دادن آن ها بر روی سایت، هزینه آنقدر کلانی داشته باشد ! تنها اندکی هزینه دارد و قدری مدیریت می خواهد، همین !

/ 0 نظر / 8 بازدید