آغاز تعطیلاتی 20 روزه

تعطیلات هر کسی از روزی شروع می شود و به مقداری ادامه می یابد، تعطیلات ما هم امروز شروع خواهد شد !

البته بسیاری که از مدت ها پیش (یک هفته قبل) به تعطیلات رفته اند !

بعضی تا روز چهارشنبه بر سر کار خود حاضر می شوند و تعطیلات یک هفته ای رسمی خواهند داشت.

برای بعضی دیگر تعطیلی و غیر تعطیلی فرقی نمی کند (مثل آن ها که در شغل های مختلف به صورت شیفت کار می کنند) و آن ها در هر حال سر کار خود حاضر می شوند.

بعضی هم در روزهای تعطیل نیز کار می کنند برای آنکه قدری جلوتر بیفتند ... و شاید به این دلیل که نمی توانند کاملا بیکار باشند !

مهم نیست تعطیلات چند روز است، مهم نیست چقدر آن را کار می کنیم و چقدر بیکاریم ... تعطیلات مثل خوابیدن است، زمان خوابیدن و چقدر خوابیدن مهم نیست، مهم کیفیت خواب است. بعضی وقت ها با یک خواب نیم ساعته سرحال می شویم و آماده کار و بعضی وقت ها بعد از ده ساعت خواب همچنان کسل و خسته ایم !

امیدوارم تعطیلات ما در کنار کمیت زیاد خود از کیفیت زیادی نیز برخوردار باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید