زمان ارزشمند ما

وقت طلاست !‌ ... در فرهنگ ما معنی می دهد ؟ ... ببینیم !

امروز چقدر در ترافیک مانده اید ؟

پروژه ای که قرار بود سر ماه تحویل داده شود به کی موکول شد ؟

این هفته چقدر سر قرارهای ملاقات معطل مانده اید ؟

مراسمی که قرار بود ۴ شروع شود چند شروع شد ؟

... متاسفانه در فرهنگ ما، زمان ارزش اصلی خود را از دست داده است  متاسفانه این معضل تاخیر و دیر رفتن و دیر رسیدن بین اکثریت عمومیت یافته و و در این میان هر کس که زمان شناس باشد زیان می کند !

گویی قراری نانوشته بین ما وجود دارد که همه کارها را در آخرین لحظاتی که مهلت انجام آن را داریم به اتمام برسانیم (که معمولا هم نمی شود و یا کار دیر تحویل داده می شود و یا به نحوی سر و ته آن به هم می آید و خدا می داند چه تحویل داده می شود!) و انگار اگر کاری را زودتر از زمان موعد تحویل دهیم نوعی افت محسوب می شود.

قدری بیندیشیم ! زمان ما واقعا ارزشمند است، به دیگر جوامع بنگرید که چه اهمیتی به ثانیه های هر روز خود می دهند و ما چه آسوده خاطر زمان می گذارنیم ...

کشتی چو به دریای روان می گذرد ... می پندارد که نیستان می گذرد
ما می گذریم ز این جهان در همه حال ... می پندارم که این جهان می گذرد

/ 4 نظر / 4 بازدید
آفو

قدر زر زرگر شناسد ...قدر گوهر گوهری !!! شاید حکایت وقت و ارزش اون هم مثل همین شعر کوتاه باشد .

صندوقک

خیلی چیزها در همه دنیا طلاست که در ایران هیچ ارزش ندارد ، یکی از آن همه چیز وقت است و شاید مهم ترینشان

ارتمیس16ساله

میگن وقت طلاست ولی چه طلایی که امروزه بین مردم بی ارزش است.طلا را می توان ذخیره کرد ولی وقت را نمی توان.وقت اولین متهم در موقع ناکامی های ماست.

[دلشکسته][گل]