دیروز دنیا به پایان رسید

می گفتند بر اساس پیشگویی ها و افسانه ها و باورها و تقویم ها، دنیا در روز 21 دسامبر 2012 مطابق با شب یلدا به پایان می رسد؛ بعضی باور کردند و بسیاری به سخره گرفتند ... اکنون، ظاهرا دنیا همچنان پا برجاست.

اما دیروز دنیا به پایان رسید. دیروز برای 80 هزار نفر دنیا به پایان رسید (همچنان که هر روز به پایان می رسد)، که از این تعداد 25 هزار نفر بر اثر گرسنگی مردند، 10 هزار نفر بر اثر عفونت خونی، 3 هزار نفر بر اثر خودکشی و سایرین هم بر اثر بیماری و سانحه ناگهانی.

دیروز، دنیا برای تمام آن هشتاد هزار نفر که جمعیتشان به اندازه یک شهر کوچک می شد به اتمام رسید، و افسوس که همیشه گمان می کنیم پایان دنیا به این زودی ها برای ما نیست و قرار است 60، 70 یا 80 سال زندگی کنیم (گر چه هر روز می بینیم کودک همکارمان بر اثر نارسایی، همسایه جوانمان بر اثر تصادف، یکی از اقوام میانسال بر اثر بیماری و سایرین به خاطر عوامل دیگر، پیش از این سن یکباره می روند، اما همچنان فکر می کنیم مرگ برای دیگران است!)

دیروز دنیا برای بسیاری به اتمام رسید و امروز هم برای بسیاری دیگر به اتمام می رسد و فردا ... چه فرقی می کند شهاب سنگی به زمین برخورد کند یا راننده شتابزده ای به ما یا یک بیماری ناگهانی، در همه حال هر لحظه ممکن است دنیا برای ما به اتمام برسد، بی آنکه پیشگویان پیش بینی کنند یا آماده تمام شدن آن باشیم.

بسیاری از کسانی که افسانه به پایان رسیدن دنیا را به سخره گرفته بودند، دیروز دنیا برایشان تمام شد؛ و شاید فردا نوبت ما باشد !

/ 1 نظر / 29 بازدید
نم نم باران

سلام هر لحظه ممکن است دنیا برای ما به اتمام برسد، واقعيتي گريز ناپذير........ شايد فردا ... كسي نمي داند