آرزوهایمان

آرزوهایمان را می توانیم مثل برنامه ریزی، به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم کنیم !

در جوامع مختلف امید به آینده و آینده نگری بسته به فرهنگ آن جامعه با هم تفاوت دارند (رجوع شود به نظریه هافستد) و بعضی جوامع کلا به آینده امیدوار هستند و دیگران در حال یا گذشته زندگی می کنند.

بماند که بعضی اتفاقات می تواند تاثیری بر فرهنگ جامعه -به میزان کم یا زیاد- بگذارد (مثلا با دیدن سریال یوسف پیامبر بسیاری به فکر ازدواج و ... می افتند ! ممنون از کارگردان این سریال !!)

ما، آرزوهای بلندمدتی داریم که برای رسیدن به آن ها باید از تفریحات و لذت ها و حتی کارهای کوتاه مدت و گذرای خود چشم پوشی کنیم و یکی از این آرزوها، اداره سیستم دولتی کشور و قوه مجریه به صورتی است که بیشتر دلخواه ماست ... افسوس که بعضی ها فقط آرزو دارند و برای رسیدن به آن کاری انجام نمی دهند !

خاتمی را تنها نمی گذاریم !

/ 0 نظر / 9 بازدید