قاعده بازی

هر بازی برای خود قواعدی نوشته و نانوشته دارد.

کسی می تواند در یک بازی سربلند باشد و پیروز از میدان به در رود که قواعد بازی را خوب بداند و به آن ها عمل کند.

بازی های ورزشی برای خود قواعدی دارند ...
میدان کسب و کار برای خود قواعدی دیگر دارد ...
عرصه سیاست نیز قواعد خاص خود را برای بازی دارد

کتابی می خواندم با عنوان "مردانه بازی کن، زنانه پیروز باش" و توصیه هایی بود به زنانی که می خواهند وارد عرصه اقتصاد و کسب و کار شوند ... به آن ها گفته شده بود که قواعد بازی اقتصادی و بازار خصوصی مردانه نوشته شده و برای موفقیت در این عرصه، باید مردانه بازی کنید تا به عنوان یک زن پیروز میدان باشید، اما اگر بخواهید بر اساس سلایق و قواعد زنانه خود وارد عرصه شوید، هیچ گاه پیروز میدان نخواهید بود.

(ادامه دارد ... )

/ 0 نظر / 23 بازدید