صد روز تا خاتمی

از امروز، صد روز تا 22 خرداد 88، روز انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ... با آنکه بیشتر وقت و توان خود را برای این انتخابات گذاشته ایم اما باز هم فکر می کنم که خیلی از برنامه عقب هستیم و باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

صد روز تا انتخابات مانده ... صد روز حساس که البته بیست روز آن در تعطیلات نوروزی واقع شده است ! به هر حال حداکثر تلاش خود را باید به کار بگیریم.

همراه خاتمی هستیم تا انتخابات ... خاتمی را تنها نمی گذاریم !

/ 2 نظر / 2 بازدید
بیتا

به امید دوم خردادی دوباره[گل]