به آنان که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند

پرسیدند: آیا در انتخاباتی که یک بار از آن دلزده شده ایم باز هم می شود شرکت کرد ؟

گفت :بله.

پرسیدند : آیا شما تا کنون از لیوان شکسته آب خورده اید؟

پاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن دست کشیده اید؟

/ 0 نظر / 30 بازدید