روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

تحویل سال و زیبایی آن
ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸  

تحویل سال لحظه زیبایی است ... لحظه ای است که گذر زمان را حس می کنی...

اما زیباتر از خود آن لحظه، لحظات پس از آن است.

برای من از جمله زیبایی های تحویل سال، تماس با دوستان و آشنایانی است که با بعضی از آن ها سالی به علت دوری و مشغله و ... سالی یک بار (آن هم بعد از تحویل سال) تماس می گیرم ! ... حتی چند نفری امسال بودند که بعد از سال ها تماس می گرفتم ... و خوب، هنگام موجهی است برای تماس گرفتن ! کسی نمی پرسید چه عجب ، چی شده تماس گرفتی ؟

 


کلمات کلیدی: یادداشت روزانه