روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

چند نکته انتخاباتی
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧  

این روزها بحث انتخابات داغ ترین بحث روز است و بهتر است روزنوشت درباره این مساله باشد.

1 - خاتمی یا میرحسین، مساله این نیست

اینکه خاتمی به عنوان کاندیدای اصلی به صحنه انتخابات وارد شود یا میرحسین موسوی آنقدر ها مساله مهمی نیست، مهمتر این است که هر دو به عنوان دو کاندیدای قدر در کنار هم حضور داشته و از یکدیگر حمایت می کنند، حال اینکه کدام یک کاندیدا شده و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود تفاوت چندانی نمی کند.

هر چند سیاست های خاص خاتمی و میرحسین قطعا با یکدیگر متفاوت است، اما راه کلی هر دو با یکدیگر یکسان است... در ضمن اگر میرحسین واقعا گرایشی به جریان اصلاح طلبی نداشت دلیلی بر این همه هماهنگی با خاتمی و دیدار با کروبی نداشت !

2 - قبل و بعد از انتخابات

ما همواره قبل از انتخابات حضور پررنگ داریم و تا روز بعد از انتخابات که نتایج اعلام می شود پیگیر هستیم، اما طی چهار سال آینده آن هیچ فعالیت خاصی نداریم و گمان نمی کنم این معنای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود باشد.

مردم چه در بازخورد دادن به عملکرد دولت و چه در همراهی آن در انجام بهتر امور پس از انتخابات نیز باید نقش پررنگی داشته باشند.

یک رئیس جمهور هر قدر هم قدرتمند و با کابینه قوی، نمی تواند به تنهایی وضعیت جامعه را بهبود بخشیده و کشور را توسعه دهد.

3 - اخلاق انتخاباتی

سیدمحمدخاتمی به خاطر حفظ اصول اخلاقی و جلوگیری از به وجود آمدن مسائل مغایر با اخلاق انتخاباتی (تخریب دیگر کاندیداها و مسائل دیگر) قصد کناره گیری دارد ... اگر ما هم قدری از این پیشرو جریان اصلاحات درس اخلاق بگیریم بد نیست ! مطلبی در همین رابطه در وبلاگ سیدمحمدخاتمی نوشته ام.


کلمات کلیدی: اخلاق