روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

روزهای پایانی
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧  

نیمه اول دوازدهمین ماه سال نیز سپری شد و در یک بیست و چهارم آخر سال قرار گرفتیم ... یا به بیانی دیگر در ساعت پایانی از بیست و چهار ساعت سال !

این دو هفته آخر که تقریبا همه چیز رو به تعطیلی می رود (به جز بانک ها که فعالیت بیشتری نسبت به دیگر زمان های سال دارند!) دو هفته اول فروردین هم که رسما تعطیل است و در واقع یک ماه آینده کلا تعطیلات است !

قدیم ترها، خوشحال می شدیم حتی اگر یک نصفه روز تعطیل بود و اکنون ناراحت از این همه تعطیلی !

البته که آدمی به استراحت و تعطیلات و دید و بازدید نوروزی و ... احتیاج دارد، اما خوب نه به این زیادی !

به هر حال ما که به اعداد قرمز تقویمی زیاد کاری نداریم و روزهای تعطیل رسمی را نیز هر چند کمتر، اما باز هم به کار مشغولیم ...

اما این روزهای پایانی سال اثرش را بر روی ما هم می گذارد ! ... از سال 87 خسته شده ایم ... این سال جدید کی می آید ؟!


کلمات کلیدی: یادداشت روزانه