روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

صد روز تا خاتمی
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧  

از امروز، صد روز تا 22 خرداد 88، روز انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ... با آنکه بیشتر وقت و توان خود را برای این انتخابات گذاشته ایم اما باز هم فکر می کنم که خیلی از برنامه عقب هستیم و باید تلاش بیشتری انجام دهیم.

صد روز تا انتخابات مانده ... صد روز حساس که البته بیست روز آن در تعطیلات نوروزی واقع شده است ! به هر حال حداکثر تلاش خود را باید به کار بگیریم.

همراه خاتمی هستیم تا انتخابات ... خاتمی را تنها نمی گذاریم !


کلمات کلیدی: