روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

مردمان فراموشکار و ژست روشنفکری
ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧  

حافظه تاریخی ما بسیار آسیب پذیر است، تا آنجا که شاید حتی نتوانیم دوازده سال اخیر را به روشنی به خاطر آوریم ... و همیشه مشکلات زندگی و هزاران دغدغه مهمتر را دلیل آن می دانیم ... بگذریم !
یکی از نقدهایی که این روزها درباره خاتمی بیان می شود این است که "مگر خاتمی در هشت سالی که رئیس جمهور بود چه کرد ؟" ... اما هیچ کدام به خاطر نمی آوریم آن هشت سال چه خبر بود و چه بحران هایی سپری شد... و خوب، هنگامی که بحران ها را به یاد نمی آوریم، چگونه انتظار داریم به یاد داشته باشیم که عملکردها چه بودند ؟
بر مخالفان قسم خورده خاتمی که حافظه تاریخی شان هم آن ها را یاری می کند و به یاد دارند اما کتمان می کنند حرجی نیست، اما از آنان که خود را زمانی یاران و طرفداران خاتمی می نامند این حرف بعید به نظر می رسد ... اگر حافظه تاریخی ندارید، می توانید به اسنادی که در این رابطه وجود دارند مراجعه کنید.
... هر چند، بعضی ها چه حافظه تاریخی داشته باشند و چه به اسناد مراجعه کنند باز هم مخالفت می کنند، گویی که این روزها مخالفت با خاتمی به یک ژست روشنفکری تبدیل شده !


کلمات کلیدی: اخلاق