روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

مسیری که همه ما می رویم
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧  

مسیر سبز فیلمی 165 دقیقه ای است که گذر این زمان نزدیک به سه ساعت را حین تماشای آن متوجه نمی شوید. فیلم مسیر سبز

فیلم درباره پیرمردی است که برای دوست خود در خانه سالمندان شرح قسمتی از زندگی خود را می گوید که در آن زمان مسئول بند اعدامی های زندان بوده و با شخصیتی به نام "جان کافی" برخورد می کند.

این فیلم علاوه بر داستان زیبا و خوش ساخت بودن آن و استفاده از بازیگران حرفه ای، پیام های اجتماعی، مذهبی و فلسفی بسیاری دارد.

مسیر سبز روایت انسانی است که رنج دیگران را به جان می خرد و آن ها را درمان می کند. اگرچه، این موضوع که فردی با تمرکز و انرژی دادن چگونه می تواند بیماری دیگران را به خود منتقل کرده و آن را آزاد سازد از نظر بعضی غیرواقعی به نظر می رسد، اما پیام اصلی فیلم به واقع نشان دادن وظیفه اصلی انسان هاست.


یکی از اساتید بزرگوارم یک بار بر سر کلاس تفاوت میان موجودات دو پای دنیا را به این صورت شرح داد :

بشر، که غالب موجودات دو پا را تشکیل می دهد و شاید چیزی در حدود هشتاد درصد جامعه را تشکیل دهد. او فقط در حال زندگی می کند و همواره منافع دیگران را تهدید می کند.

آدم، که چیزی در حدود هفده هجده درصد جامعه را تشکیل می دهد و علاوه بر حال به گذشته نیز می اندیشد. در اصلاح سرش به کار خودش گرم است و به دیگران نیز آسیبی نمی رساند.

انسان، که دو سه درصد جامعه را تشکیل می دهد و در حال، گذشته و آینده زندگی می کند. مهمترین وظیفه انسان حائل شدن بین بشر و آدم است برای آنکه بشر به آدم صدمه نزند.

فیلم مسیر سبزفیلم مسیر سبز نیز به خوبی این سه را نشان داده است و روایتی است از آنچه در زندگی خود مشاهده می کنیم. انسان (جان کافی) که به خاطر آدم ها خود را به خطر می اندازد و درد را تحمل می کند، بی گناه متهم می گردد و به اعدام محکوم می شود و با آنکه امکان آن را دارد که از اعدام بگریزد، ترجیح می دهد به این زندگی که برای او سرشار از درد است خاتمه دهد و مسیر سبز را طی کند.


دیالوگ "رئیس، من خسته شدم" ما را به یاد این جمله زیبای دکتر شریعتی می اندازد کفیلم مسیر سبزه "خداوندا ! تو می دانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است. چه رنجی می کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار" ... همان طور که در انتهای فیلم می بینیم که نقش اول آن به جای آنکه از عمر زیاد خود اندوهگین است و او نیز می خواهد تا هر چه زودتر این مسیر سبز (به سمت مرگ) را طی کند و رهایی یابد.

بسیار بیش از این ها می توان درباره این فیلم گفت، اما، توصیه می کنم اگر این فیلم را ندیده اید "حتما" ببینید و اگر دیده اید، دوباره ببینید.

فیلم مسیر سبز

در همین رابطه : از مسیرسبز تا مسیرپایانی