روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

آیا خاتمی همان است ؟
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧  

بسیاری پس از مشخص شدن احتمال ورود مهندس میرحسین موسوی به صحنه انتخابات پرسیدند که آیا میرحسین همان مشخصات کاری و برنامه ای دهه شصت خود را دارد یا تغییر کرده است ؟

اینک، همین سوال را درباره خاتمی نیز مطرح می کنند. با این تفاوت که از پایان عملکرد میرحسین نزدیک به بیست سال گذشته و از پایان عملکرد خاتمی چهار سال، اما آیا خاتمی همچنان با شعارها، برنامه ها و حتی نیروهای قبلی در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد ؟

پاسخ به این سوال منفی است. چرا که هم خاتمی خود اظهار داشته که در حال تدوین برنامه های جدید است و هم در حال ترمیم تیم خود می باشد. از سویی بسیار واضح است که خاتمی به پشتوانه تجربه هشت ساله خود، اینکه که مجالی یافته، سعی در بهبود خطاهای گذشته داشته باشد.


کلمات کلیدی: