روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

زمان ارزشمند ما
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧  

وقت طلاست !‌ ... در فرهنگ ما معنی می دهد ؟ ... ببینیم !

امروز چقدر در ترافیک مانده اید ؟

پروژه ای که قرار بود سر ماه تحویل داده شود به کی موکول شد ؟

این هفته چقدر سر قرارهای ملاقات معطل مانده اید ؟

مراسمی که قرار بود ۴ شروع شود چند شروع شد ؟

... متاسفانه در فرهنگ ما، زمان ارزش اصلی خود را از دست داده است  متاسفانه این معضل تاخیر و دیر رفتن و دیر رسیدن بین اکثریت عمومیت یافته و و در این میان هر کس که زمان شناس باشد زیان می کند !

گویی قراری نانوشته بین ما وجود دارد که همه کارها را در آخرین لحظاتی که مهلت انجام آن را داریم به اتمام برسانیم (که معمولا هم نمی شود و یا کار دیر تحویل داده می شود و یا به نحوی سر و ته آن به هم می آید و خدا می داند چه تحویل داده می شود!) و انگار اگر کاری را زودتر از زمان موعد تحویل دهیم نوعی افت محسوب می شود.

قدری بیندیشیم ! زمان ما واقعا ارزشمند است، به دیگر جوامع بنگرید که چه اهمیتی به ثانیه های هر روز خود می دهند و ما چه آسوده خاطر زمان می گذارنیم ...

کشتی چو به دریای روان می گذرد ... می پندارد که نیستان می گذرد
ما می گذریم ز این جهان در همه حال ... می پندارم که این جهان می گذرد


کلمات کلیدی: فرهنگ ،مدیریت ،اخلاق ،احترام