روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

تشریف بیاورید جلسه ...
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧  

در عالم کار جلسات بخش مهمی از تعیین مسیر رو بر عهده دارن ... از جلسات تعیین خط مشی گرفته تا جلسات بازخورد و اصلاح استراتژی تا جلساتی که برای عقد یک قرارداد گرفته می شوند تا جلساتی که به بررسی یک طرح می پردازند .

اما آیا تشکیل جلسه فرهنگی دارد ؟
قطعا دارد !
آیا ضرورت تشکیل یک جلسه مشخص است ؟
قطعا بله !
آیا رعایت می کنیم ؟
قطعا خیر !

اگر به همه درخواست هایی که برای امروز داشتم پاسخ مثبت می دادم، می بایست چهار جا جلسه می رفتم ! مجیدیه، بهشتی، کشاورز، امیرآباد ! آن دو تا را که لزومی به حضور بود رفتم، دو تای دیگر با تلفن حل شد !

و در شگفت مانده ام که جلساتی که هیچ لزومی به دیدار حضوری نیست و قرار است فقط یک سری اطلاعات رد و بدل شوند، چه اصراری به حضور وجود دارد ؟

فکر می کنم این بخشی از فرهنگ تشکیل جلسات ما باشد، که احساس می کنیم رفتن و دیدار حضوری به معنی احترام و نرفتن و حل و فصل قضیه از طریق تلفن بی احترامی است!

بد نیست شما هم یک بار امتحان کنید، و فکر کنید درباره جلساتی که به آن ها دعوت شده اید، که آیا واقعا لزومی به حضور فیزیکی وجود دارد یا از طریق تلفن و ارسال اطلاعات به وسیله ایمیل و ... هم می شود قضیه را ختم به خیر کرد !

 


کلمات کلیدی: مدیریت ،احترام