روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

و اینک 27
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱  

روزها می گذرند و خرداد پر از حادثه می آید و در نیمه آن ...

15 خرداد 1391 به بیست و هفت سال می رسم و وارد سال دیگری از زندگی می شوم

و البته به قول آن دوستمان نفهمیدیم:

در روز تولدمان یک سال از زندگی مان کم می شود یا به آن اضافه شده است ؟


کلمات کلیدی: