روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

حماسه ماندگار
ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠  
شله زرد ... قیمه ... حلوا ...
سینه زنی ... علم و کتل ... هیات ...
مردمانی که برای بخشش گناهان خود ده شب به مجلس عزا می آیند
روضه خوانی و تنزیل "حماسه "به یک تراژدی برای جاری کردن اشک و آه
شرح دلاوری های لشکر کوفیان در قالب چگونگی به خاک و خون کشیدن 72 نفر
و شرح تشنه ماندن زنان و کودکان که گویی بزرگترین درد آنها تشنگی بود
و فراموش شدن اصل ماجرا !

کربلا
حماسه ای بود برای درس آموختن
از اینکه نهایت انسانیت انسان ... و نهایت پستی بشر؛چگونه در یک صحرا رو در رو می شود
و حسین
اسطوره ای که با مرگی دردناک بنای حکومت ظالمی را ویران کرد
تا عبرتی باشد برای ظالمان تاریخ
که می توان مردان را از میان برداشت ... اما نام ننگ را نمی توان از تاریخ زدود

اما افسوس

که اصل ماجرا فراموش می شود و شله زرد می ماند و قیمه و سینه زنی و
طلب آمرزش گناهان و ... !

واقعا که مظلوم ماند علی ... حسین ... اسلام ...
 

کلمات کلیدی: دین ،امام حسین